Personvern og cookies

Under kan du lese meir om kva informasjon vi nyttar og samlar inn når du besøker vår nettstad. Dette er informasjon du har krav på dersom det samlast inn opplysningar frå nettstaden vår om deg. 

Session Cookies i WordPress

Publiseringsverktøyet som vert nytta på denne sida, WordPress, lagar ein cookie når ein loggar seg inn som brukar. Denne nyttast til å spore aktiviteten til den innlogga brukaren, og om brukaren har tilgang til å redigere nettstaden. Det vert ikkje lagra noko «session cookies» i WordPress frå eit vanleg besøk på denne nettstaden. 

Google Analytics

Som ein vikitig del av arbeidet med å lage ein brukarvenleg nettstad, ser vi på brukarmønsteret til dei som besøker nettstaden. For å analysere informasjonen, nyttar vi analyseverktøyet Google Analytics. 

Google Analytics nyttar cookies/ informasjonskapslar (små tekstfiler som nettsida lagrar på brukaren si datamaskin), som registrerer brukaren si IP-adresse, og som gjev informasjon om den enkelte brukar si rørsle på nett. Eksempel på kva statistikken gjev oss svar på er; kor mange som besøker ulike sider, kor lenge besøket varer, kva nettstadar brukarane kjem ifrå og kva nettleserar som vert nytta. Ingen av informasjonskapslane gjer at vi kan knytte informasjon om din bruk av nettstaden til deg som enkeltperson. 

Informasjonen som samlast inn av Google Analytics lagrast på Google serverar i USA. Mottekne opplysingar er underlagt Googles retningslinjer for personvern. 

Ei IP-adresse vert definert som ei personopplysning fordi den kan sporast tilbake til ei bestemt maskinvare og difor til ein enkeltperson. Vi nyttar Google Analytics si sporingskode som anonymiserer IP-adressa før informasjonen lagrast og bearbeidast av Google. Slik kan ikkje den lagra IP-adressa nyttast til å indentifisere den einskilde brukar.